0
Search
English EN

Như Thương đã tìm ra phương pháp giảm cân và cô ấy muốn chia sẻ mọi người

Vietnam
Published 4 months ago
ID #7
QR CODE
1 photo
Check with seller
Như Thương đã tìm ra phương pháp giảm cân và cô ấy muốn chia sẻ mọi người
Vietnam,
Published 4 months ago

Description

Xin chào! Tất cả mọi người đều nhận thấy việc mình đã giảm được rất nhiều cân và bắt đầu đặt câu hỏi với mình. Mình phải luôn luôn trực tuyến để trả lời tin nhắn của tất cả mọi người. Vì vậy, mình đã cố gắng hết sức để viết ra một câu trả lời chung, nhưng điều này đã không thành công. Vì vậy, mình quyết định viết bài này để trả lời cho câu hỏi: " Bằng cách nào bạn có thể giảm được 34 kg? " (Điều đó không có nghĩa là bạn không thể gửi tin nhắn hoặc hỏi tôi bất kỳ điều gì, nó sẽ làm cho cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn).

 

Contact seller

  Seller's picture
  vongi
  Unregistered user

  Comments

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment...
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  Add new comment
  Check with seller
  Contact seller No phone nuxxxx

  Seller's info

  Seller's picture
  vongi
  Unregistered user

  Listing location

  Vietnam